COR – 3500

Descripció

Possibilitat de fulles i ribets rectes i corbs
Possibilitat de incorporar ferramenta amb frontisses
Possibilitat de incorporar ferramenta de seguretat Evo Security

Category:

Descripció

Gruix màxim de vidre: 41 mm
Conjunts: Marc – 54 mm / Fulla – 63 mm
Grossor del perfil: Finestra d’1,5 mm; Porta 1,7 mm
Longitud de la tira de poliamida: 24 mm
Possibilitats d’obertura:
Interior: Practicable, oscil·lo-batent, plegable, oscil·lo-paral·lela, abatible
Exterior: Practicable, projectant-lliscant

Acabats:
Possibilitat de sistemes bicolors
Recobriment en pols de color (RAL, maltractades i aspres)
Revestiment en pols d’efecte de fusta
Recobriment en pols antibacterià
Anoditzat

Dimensions màximes / fulla:
Ample (L) = 1.500 mm
Alçada (H) = 2.400 mm

Pes màxim / fulla: 160 kg
Consulta sobre el pes màxim i les dimensions segons els tipus