En Compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), Aluminis Mercadé declara haver adoptat els Mesures Tècniques i organitzatives necessaries, exigides per la mateixa. Aquestes tats, recollides a la pàgina web són Objecte de Tractament automatitzat i s’incorporen en un fitxer, degudament inscrit a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

La Recollida i Tractament automatitzat de les dades de caràcter personal te com a Finalitat l’acompliment de les Tasques d’informació, oferir i comercialitzar a els Seus serveis il ‘Enviament de butlletins comercials o Altres activitats similars propies de Aluminis Mercadé.

L’usuari podrà, a tot Moment, exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i OPOSICIÓ, reconeguts a la LOPD. L’Exercici d’aquests drets podrà realitzar-ho mitjançant sol·licitud escrita dirigida a l’Adreça Camí Les Comes, nº 27 – Pol. Ind. De Torrefarrera – 25123 Lleida, Tel. 973 750 770 – Fax. 973.751.009 o per correu electrònic a administracio@aluminismercade.com